Thêm bạn,
thêm khuyến mại

Chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho những trưởng nhóm lần đầu tiên khởi động nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá. Tặng 200.000đ hoặc nhiều hơn cho trưởng nhóm lần đầu tiên tạo nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá thành công với ít nhất 4 thành viên mới.


Khuyến mại trưởng nhóm

Khuyến mại trưởng nhóm

Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Chương trình nhằm khuyến khích người dùng là trưởng nhóm sử dụng ứng dụng Tiết Kiệm Nhóm khởi tạo nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá cùng những người mình tin tưởng để thỏa mãn nhu cầu tài chính cho mọi cá nhân.

 • Thể lệ: Mỗi trưởng nhóm lần đầu tiên lập nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá đủ điều kiện và được vận hành thành công sẽ nhận được khuyến mại: 50.000đ x (SỐ THÀNH VIÊN MỚI).
 • Điều kiện: Khuyến mại chỉ áp dụng cho nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá đầu tiên được vận hành thành công.
 • Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 22/08/2016 và kết thúc vào ngày 31/12/2016 hoặc khi có quyết định thay đổi.
 • Đối tượng áp dụng: Người dùng tham gia Tiết Kiệm Nhóm với vai trò trưởng nhóm ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hình thức khuyến mại: Tiền khuyến mại sẽ được chuyển vào tài khoản khuyến mại của trưởng nhóm.

Chương trình nhằm khuyến khích người dùng là trưởng nhóm sử dụng ứng dụng Tiết Kiệm Nhóm khởi tạo nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá cùng những người mình tin tưởng để thỏa mãn nhu cầu tài chính cho mọi cá nhân.

 • Thể lệ: Mỗi trưởng nhóm lần đầu tiên lập nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá đủ điều kiện và được vận hành thành công sẽ nhận được khuyến mại: 50.000đ x (SỐ THÀNH VIÊN MỚI).
 • Điều kiện: Khuyến mại chỉ áp dụng cho nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá đầu tiên được vận hành thành công.
 • Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 22/08/2016 và kết thúc vào ngày 31/12/2016 hoặc khi có quyết định thay đổi.
 • Đối tượng áp dụng: Người dùng tham gia Tiết Kiệm Nhóm với vai trò trưởng nhóm ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hình thức khuyến mại: Tiền khuyến mại sẽ được chuyển vào tài khoản khuyến mại của trưởng nhóm.

Giải thích khuyến mại trưởng nhóm

Giải thích khuyến mại trưởng nhóm

Nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá đủ điều kiện

Nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá đủ điều kiện

Nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá đủ điều kiện là nhóm thỏa mãn các điều kiện ở dưới đây:

 • Tiền góp mỗi kỳ từ 100.000đ đến dưới 500.000đ, chỉ áp dụng cho nhóm 1 tuần, nhóm 2 tuần và số thành viên tối thiểu là 4.
 • Tiền góp mỗi kỳ từ 500.000đ trở lên, áp dụng nhóm 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng và số thành viên tối thiểu là 4.
 • Trưởng nhóm, thành viên tham gia nhóm đang sống tại Việt Nam.
 • Các thành viên trong nhóm và trưởng nhóm cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn như sau: (1) Số điện thoại do mình sở hữu và sử dụng thường xuyên, (2) Họ tên, (3) Ngày tháng năm sinh, (4) Nơi ở hiện tại (5) Hình đại diện là hình của chính trưởng nhóm/thành viên được chụp gần nhất không quá 6 tháng (6) Hình chụp mặt trước và mặt sau CMND. Trưởng nhóm phải cung cấp thêm các thông tin: (7) Thu nhập trung bình hàng tháng, (8) Chi phí trung bình hàng tháng và (9) Nghề nghiệp.
 • Trưởng nhóm và thành viên phải là người dùng Tiết Kiệm Nhóm trên điện thoại thông minh (smartphone) hoặc trên phiên bản web, chịu trách nhiệm khi mở nhóm hoặc tham gia nhóm thông qua ứng dụng Tiết Kiệm Nhóm.
 • Tất cả các Trưởng nhóm/ thành viên đáp ứng các điều kiện thành viên theo quy định của Công ty và chỉ được phép có 1 tài khoản Tiết Kiệm Nhóm tương ứng với số điện thoại và CMND đã cung cấp. Bất kỳ một thành viên nào không đáp ứng được yêu cầu về thành viên đủ điều kiện theo quy định Công ty từng thời kỳ thì cả nhóm được xem là không hợp lệ.
 • Nhóm tiết kiệm được công ty Trust Circle cho phép vận hành.

Nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá đủ điều kiện là nhóm thỏa mãn các điều kiện ở dưới đây:

 • Tiền góp mỗi kỳ từ 100.000đ đến dưới 500.000đ, chỉ áp dụng cho nhóm 1 tuần, nhóm 2 tuần và số thành viên tối thiểu là 4.
 • Tiền góp mỗi kỳ từ 500.000đ trở lên, áp dụng nhóm 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng và số thành viên tối thiểu là 4.
 • Trưởng nhóm, thành viên tham gia nhóm đang sống tại Việt Nam.
 • Các thành viên trong nhóm và trưởng nhóm cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn như sau: (1) Số điện thoại do mình sở hữu và sử dụng thường xuyên, (2) Họ tên, (3) Ngày tháng năm sinh, (4) Nơi ở hiện tại (5) Hình đại diện là hình của chính trưởng nhóm/thành viên được chụp gần nhất không quá 6 tháng (6) Hình chụp mặt trước và mặt sau CMND. Trưởng nhóm phải cung cấp thêm các thông tin: (7) Thu nhập trung bình hàng tháng, (8) Chi phí trung bình hàng tháng và (9) Nghề nghiệp.
 • Trưởng nhóm và thành viên phải là người dùng Tiết Kiệm Nhóm trên điện thoại thông minh (smartphone) hoặc trên phiên bản web, chịu trách nhiệm khi mở nhóm hoặc tham gia nhóm thông qua ứng dụng Tiết Kiệm Nhóm.
 • Tất cả các Trưởng nhóm/ thành viên đáp ứng các điều kiện thành viên theo quy định của Công ty và chỉ được phép có 1 tài khoản Tiết Kiệm Nhóm tương ứng với số điện thoại và CMND đã cung cấp. Bất kỳ một thành viên nào không đáp ứng được yêu cầu về thành viên đủ điều kiện theo quy định Công ty từng thời kỳ thì cả nhóm được xem là không hợp lệ.
 • Nhóm tiết kiệm được công ty Trust Circle cho phép vận hành.

Thành viên mới

Thành viên mới

Là người dùng Tiết Kiệm Nhóm:

 • Lần đầu tiên tham gia nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá đủ điều kiện và vận hành thành công.
 • Không đóng vai trò trưởng nhóm trong nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá được áp dụng khuyến mại.
 • Trong trường hợp có nhiều nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá mà thành viên đó tham gia vận hành cùng một ngày thì tiền khuyến mại sẽ được cộng cho trưởng nhóm của nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá mà thành viên đó chấp nhận tham gia trước.

Là người dùng Tiết Kiệm Nhóm:

 • Lần đầu tiên tham gia nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá đủ điều kiện và vận hành thành công.
 • Không đóng vai trò trưởng nhóm trong nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá được áp dụng khuyến mại.
 • Trong trường hợp có nhiều nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá mà thành viên đó tham gia vận hành cùng một ngày thì tiền khuyến mại sẽ được cộng cho trưởng nhóm của nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá mà thành viên đó chấp nhận tham gia trước.

Tiền khuyến mại

Tiền khuyến mại

Tiền khuyến mại sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mại của trưởng nhóm sau khi nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá đầu tiên của trưởng nhóm đó bắt đầu vận hành thành công, và chỉ được dùng để góp vào các nhóm tham gia nhưng không quá 50% số tiền cần góp mỗi kỳ.

Ví dụ 1: Người dùng A có tài khoản chính: 1.000.000đ và tài khoản khuyến mại: 400.000đ. Ngày 05/06/2016, A có nghĩa vụ góp tiền vào nhóm B1 là 500.000 VNĐ thì:

 • Hệ thống chỉ có thể trích từ tài khoản khuyến mại là 250.000đ (=50%*500.000đ). Số dư tài khoản khuyến mại sẽ là 150.000đ.
 • Hệ thống sẽ trích từ tài khoản chính là 250.000đ (= Số tiền cần góp là 500.000đ – Số tiền đã góp bằng tài khoản khuyến mại là 250.000đ). Số dư tài khoản chính là: 750.000đ.

 

Ví dụ 2: Người dùng A có tài khoản chính: 100.000đ và tài khoản khuyến mại: 200.000đ. Ngày 05/06/2016, A có nghĩa vụ góp tiền vào nhóm B1 là 500.000đ thì:

 • Hệ thống chỉ có thể trích từ tài khoản khuyến mại là: 200.000đ (không quá 50%*500.000đ). Số dư tài khoản khuyến mại sẽ là 0đ.
 • Số tiển người dùng A cần góp từ tài khoản chính là 300.000đ Người dùng A phải nộp thêm vào tài khoản Tiết Kiệm Nhóm 200.000đ để hoàn thành nghĩa vụ góp tiền của mình.

Tiền khuyến mại sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mại của trưởng nhóm sau khi nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá đầu tiên của trưởng nhóm đó bắt đầu vận hành thành công, và chỉ được dùng để góp vào các nhóm tham gia nhưng không quá 50% số tiền cần góp mỗi kỳ.

Ví dụ 1: Người dùng A có tài khoản chính: 1.000.000đ và tài khoản khuyến mại: 400.000đ. Ngày 05/06/2016, A có nghĩa vụ góp tiền vào nhóm B1 là 500.000 VNĐ thì:

 • Hệ thống chỉ có thể trích từ tài khoản khuyến mại là 250.000đ (=50%*500.000đ). Số dư tài khoản khuyến mại sẽ là 150.000đ.
 • Hệ thống sẽ trích từ tài khoản chính là 250.000đ (= Số tiền cần góp là 500.000đ – Số tiền đã góp bằng tài khoản khuyến mại là 250.000đ). Số dư tài khoản chính là: 750.000đ.

 

Ví dụ 2: Người dùng A có tài khoản chính: 100.000đ và tài khoản khuyến mại: 200.000đ. Ngày 05/06/2016, A có nghĩa vụ góp tiền vào nhóm B1 là 500.000đ thì:

 • Hệ thống chỉ có thể trích từ tài khoản khuyến mại là: 200.000đ (không quá 50%*500.000đ). Số dư tài khoản khuyến mại sẽ là 0đ.
 • Số tiển người dùng A cần góp từ tài khoản chính là 300.000đ Người dùng A phải nộp thêm vào tài khoản Tiết Kiệm Nhóm 200.000đ để hoàn thành nghĩa vụ góp tiền của mình.

Thay đổi

Thay đổi

Thay đổi

Thay đổi

 • Trust Circle có toàn quyền thay đổi chương trình khuyến mại vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước hay có đồng ý của Trưởng nhóm và các thành viên.
 • Trust Circle có toàn quyền thay đổi thời gian chi trả tiền khuyến mại khi thấy cần thiết.
 • Trust Circle có toàn quyền thay đổi chương trình khuyến mại vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước hay có đồng ý của Trưởng nhóm và các thành viên.
 • Trust Circle có toàn quyền thay đổi thời gian chi trả tiền khuyến mại khi thấy cần thiết.

Phòng ngừa gian lận, lợi dụng khuyến mại

Phòng ngừa gian lận, lợi dụng khuyến mại

Phòng ngừa gian lận và lợi dụng khuyến mại

Phòng ngừa gian lận và lợi dụng khuyến mại

Mục đích của chương trình khuyến mại là để khuyến khích trưởng nhóm và các thành viên có thêm động lực sử dụng ứng dụng Tiết Kiệm Nhóm. Trust Circle nghiêm cấm tất cả các hành vi mang tính lạm dụng để trục lợi từ chương trình này. Dưới sự xem xét của Công ty, Trust Circle có toàn quyền:

 • Quyết định nếu Trưởng nhóm hay thành viên đang có hành vi lạm dụng chương trình khuyến mại
 • Chấm dứt hoặc thu hồi lại số tiền khuyến mại đã hoặc sẽ chi trả cho những cá nhân vi phạm.

Mục đích của chương trình khuyến mại là để khuyến khích trưởng nhóm và các thành viên có thêm động lực sử dụng ứng dụng Tiết Kiệm Nhóm. Trust Circle nghiêm cấm tất cả các hành vi mang tính lạm dụng để trục lợi từ chương trình này. Dưới sự xem xét của Công ty, Trust Circle có toàn quyền:

 • Quyết định nếu Trưởng nhóm hay thành viên đang có hành vi lạm dụng chương trình khuyến mại
 • Chấm dứt hoặc thu hồi lại số tiền khuyến mại đã hoặc sẽ chi trả cho những cá nhân vi phạm.

Hiệu lực

Hiệu lực

Hiệu lực

Hiệu lực

 • Chương trình khuyến mại này có hiệu lực từ ngày ra thông báo cho đến khi có thông báo mới của Trust Circle.
 • Không áp dụng chương trình khuyến mại này cho người dùng đã được hưởng chương trình khuyến mại khác dành cho người dùng mới trong thời gian chương trình có hiệu lực.
 • Trust Circle có quyền tuyên bố dừng hoặc kết thúc chương trình khuyến mại; quyết định mới này (nếu có) sẽ thay thế tất cả các thông báo trước trong trường hợp mâu thuẫn.
 • Chương trình khuyến mại này có hiệu lực từ ngày ra thông báo cho đến khi có thông báo mới của Trust Circle.
 • Không áp dụng chương trình khuyến mại này cho người dùng đã được hưởng chương trình khuyến mại khác dành cho người dùng mới trong thời gian chương trình có hiệu lực.
 • Trust Circle có quyền tuyên bố dừng hoặc kết thúc chương trình khuyến mại; quyết định mới này (nếu có) sẽ thay thế tất cả các thông báo trước trong trường hợp mâu thuẫn.