Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin này sẽ được áp dụng cho những cá nhân sử dụng App Tiết Kiệm Nhóm (“TKN App”), được cung cấp bởi Công ty TNHH Trust Circle Vietnam (“Trust Circle”), được thành lập theo quy định pháp luật của nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật thông tin này là một phần không thể thiếu của các điều khoản. Bằng việc cài đặt TKN App, bạn chấp nhận rằng bạn đã đọc kỹ và đồng ý với chính sách này.

1. THU THẬP THÔNG TIN

1.1 Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin do bạn cung cấp trực tiếp, chẳng hạn khi bạn tạo và sửa đổi tài khoản, yêu cầu dịch vụ, liên lạc để nhận được hỗ trợ, hoặc trao đổi với chúng tôi. Những thông tin này sẽ bao gồm: Tên, ngày tháng năm sinh, thông tin chứng minh nhân dân, nghề nghiệp, email, số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh đại diện, phương thức thanh toán và những thông tin khác mà bạn đồng ý cung cấp.

1.2 Thông tin chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng TKN App

Khi bạn sử dụng TKN App, chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn theo những nhóm sau:

 • Thông tin giao dịch: Chúng tôi thu thập thông tin chi tiết các giao dich được bạn thực hiện khi sử dụng TKN App, bao gồm ngày và giờ sử dụng App, những nhóm mà bạn là thành viên và những chi tiết giao dịch có liên quan khác.
 • Thông tin sử dụng và sở thích: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn tương tác với TNK App, sở thích của bạn và những cài đặt được bạn lựa chọn.
 • Thông tin thiết bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động của bạn, bao gồm mẫu phần cứng, hệ điều hành và phiên bản hệ điều hành, phần mềm, tên tập tin và các phiên bản, ngôn ngữ tùy chỉnh, chức năng phát hiện thiết bị đặc biệt, phát hiện quảng cáo, số series, thông tin hoạt động của thiết bị và thông tin về mạng lưới di động.
 • Thông tin đăng nhập: Khi bạn tương tác với TKN App, chúng tôi sẽ thu thập thông tin đăng nhập của máy chủ, bao gồm địa chỉ IP của thiết bị, ngày và giờ kết nối, tính năng app, những lần kết nối lỗi và các hoạt động khác của hệ thống.
 • Thông tin liên lạc: Nếu bạn cho phép TKN App kết nối với danh sách địa chỉ truy cập trên thiết bị của bạn thông qua hệ thống cấp phép trên nền tảng di động, chúng tôi sẽ kết nối và lưu trữ tên, thông tin liên hệ từ danh sách địa chỉ truy cập của bạn để thuận tiện cho việc tương tác xã hội thông qua TKN App và những mục đích khác được miêu tả trong chính sách này (hoặc) tại thời điểm chấp thuận việc thu thập thông tin.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập được theo đúng như trong chính sách để:

 • Cung cấp, duy trì và hoàn thiện TKN App, bao gồm thuận tiện hóa phương thức thanh toán, gửi biên lai, cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu (gửi những thông tin liên quan), phát triển những tính năng mới, cung cấp những hỗ trợ khách hàng, phát triển các tính năng an toàn, xác nhận người dùng, gửi những cải tiến về sản phẩm và quản trị tin nhắn;
 • Thực hiện hoạt động nội bộ, bao gồm, ngăn chặn gian lận và lạm dụng TNK App; khắc phục sự cố lỗi phần mềm và các vấn đề về hoạt động; thực hiện phân tích số liệu; thử nghiệm và khảo sát; giám sát và phân tích những xu hướng hoạt động và hành vi sử dụng.
 • Gửi (hoặc) làm thuận tiện hóa các trao đổi giữa bạn và những người dùng khác của TKN App;
 • Gửi đến bạn những thông tin mà chúng tôi nghĩ là sẽ thu hút bạn, bao gồm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi, tin tức và sự kiện của Trust Circle hoặc TNK App khi được bạn chấp nhận và tuân theo những điều luật đã được áp dụng; xử lý tranh cãi, vơ vét, những gia nhập quảng cáo khác và thực hiện bất kỳ giải thưởng có liên quan;
 • Cá nhân hóa và cải thiện TKN App, bao gồm việc cung cấp và đề xuất những tính năng, nội dung, kết nối xã hội, những thông tin chuyển đến và quảng cáo.

Chúng tôi sẽ chuyển giao thông tin được mô tả trong chính sách này, xử lý và lưu trữ thông tin ở Việt Nam và các quốc gia khác, một vài quốc gia có thể có luật bảo vệ dữ liệu kém an toàn hơn Việt Nam. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cò những biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo những quy định trong chính sách này.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn theo những miêu tả trong chính sách này (hoặc) theo những miêu tả tại thời điểm thu thập và chia sẻ, bao gồm những điều sau đây:

3.1 Thông qua TKN App

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

 • Với bên thứ ba để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu (hoặc) những chương trình khuyến mãi của họ hoặc của chúng tôi.
 • Với cộng đồng chung nếu bạn đăng tải nội dung trong một diễn đàn công cộng, ví dụ như những bình luận, những bài đăng trên mạng xã hội, hoặc những tính năng khác của TKN App mà có thể được xem bởi cộng đồng.
 • Với những bên thứ ba mà bạn chọn để cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin, ví dụ những ứng dụng hoặc website khác được tích hợp với TKN App;
 • Với những người dùng khác đã (hoặc) đang ở cùng một nhóm với bạn.

3.2 Những chia sẻ quan trọng khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

 • Với các công ty con và công ty liên kết của Trust Circle nhằm cung cấp các dịch vụ (hoặc) thực hiện việc xử lý dữ liệu dưới tư cách của chúng tôi, hoặc dùng cho mục đích tập trung hóa dữ liệu và hậu cần.
 • Với các đối tượng cần truy cập thông tin để thực hiện công việc với tư cách là đại diện của chúng tôi (như người bán, nhà tư vấn, đối tác truyền thông và những nhà cung cấp dịch vụ khác)
 • Để phản hồi cho một yêu cầu về thông tin được đưa ra bởi các cơ quan có thẩm quyền nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ này tuân thủ theo đúng quy định và quy trình luật pháp.
 • Với cán bộ hành pháp, chính quyền nhà nước hoặc các bên thứ ba khác nếu chúng tôi nhận thấy hành động của bạn vi phạm chính sách bảo mật này hoặc vi phạm các điều khoản và chính sách khác của chúng tôi; nhằm bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn cho Trust Cirlce và các bên khác.
 • Thông qua việc kết nối, hoặc thông qua quá trình thương lượng của bất kỳ hoạt động sáp nhập và mua bán tài sản nào của Trust Circle; hợp nhất hoặc tái cấu trúc, tài chính hoặc thâu tóm toàn bộ hay một phần doanh nghiệp của chúng tôi được thực hiện bởi một công ty khác
 • Ngoài những trường hợp trên, chúng tôi buộc phải thông báo với bạn và phải được bạn chấp thuận chia sẻ thông tin.

3.3 Tính năng chia sẻ trên mạng xã hội

TKN App có thể tích hợp với những tính năng chia sẻ trên mạng xã hội và những công cụ có liên quan khác nhằm giúp bạn chia sẻ hành động bạn thực hiện trên TKN App với những ứng dụng, trang, các phương tiện truyền thông đại chúng khác và ngược lại. Việc sử dụng những tính năng này sẽ cho phép bạn chia sẻ thông tin với bạn bè hoặc với cộng đồng, phù thuộc vào những cài đặt mà bạn thiết lập trong dịch vụ chia sẻ xã hội.

3.4 Phân tích và Quảng cáo TKN App được cung cấp bởi các bên khác

Chúng tôi sẽ cho phép các bên khác cung cấp cho chúng tôi những dịch vụ phân tích và đo lường đối tượng khách hàng, để phục vụ quảng cáo dưới danh nghĩa của chúng tôi qua Internet, kiểm tra và báo cáo hiệu quả hoạt động của những quảng cáo này. Những đơn vị này có thể sử dụng cookies và những công nghệ khác để nhận biết thiết bị của bạn khi bạn sử dụng TKN App, cũng như khi bạn truy cập những trang mạng và dịch vụ trực tuyến khác.

4. LỰA CHỌN CỦA BẠN

4.1  Thông tin tài khoản

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản của bạn bất cứ khi nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến hoặc tài khoản app. Nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ thông tin nào khác của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [[email protected]] Lưu ý rằng, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ phải giữ lại những thông tin nhất định của bạn theo yêu cầu luật pháp, hoặc cho những mục đích kinh doanh được pháp luật cho phép. Ví dụ, nếu bạn có tín dụng dự phòng hoặc nợ trong tài khoản, hoặc nếu chúng tôi nhận thấy bạn có hành vi gian lận hoặc vi phạm các điều khoản của chúng tôi, thông tin của bạn sẽ được bảo lưu cho đến khi sự việc được giải quyết.

4.2 Quyền truy cập

Trust Circle sẽ thể theo yêu cầu của cá nhân về việc truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa những dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ theo đúng với các luật được áp dụng.

4.3 Truyền thông tiếp thị

Bạn có thể chọn ngừng nhận thông báo khuyến mãi từ chúng tôi bằng cách thực hiện theo hướng dẫn có trong những thông báo đó. Nếu bạn quyết định ngừng nhận thông báo, chúng tôi có thể vẫn gửi cho bạn những trao đổi không phải quảng cáo, như là những trao đổi về tài khoản của bạn, về TKN App mà bạn yêu cầu hoặc những mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi.

5. NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi có những sự thay đổi đáng kể trong việc quản lý thông tin cá nhân của bạn, hoặc trong chính sách, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua TKN App hoặc các phương tiện thích hợp khác. Việc bạn tiếp tục sử dụng TKN App sau khi nhận được những thông báo này đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận những thay đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách theo định kỳ để cập nhật những thông tin mới nhất về việc thi hành bảo mật của chúng tôi.